ALGEMENE INFORMATIE

De Volksuniversiteit “De Kring” is al meer dan 50 jaar actief en neemt in het sociaal culturele leven in Spijkenisse e.o. nog altijd een belangrijke plaats in. De Volksuniversiteit is een vereniging zonder winstoogmerk met als voornaamste doelstelling volwassenen de mogelijkheden te bieden tot verdere individuele vorming. De cursussen staan onder deskundig toezicht en de docenten zijn bevoegde beroepskrachten.

De Volksuniversiteit “De Kring” is aangesloten bij CULTUURCONNECTIE (Brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk) en heeft daarnaast een Koninklijke Goedkeuring.

INSCHRIJFAVONDEN:
Maandag 14 september en donderdag 17 september 2020 van 19.00 tot 20.30 uur

Tijdens deze avond is het merendeel van de docenten aanwezig. Zij kunnen u desgewenst verdere inhoudelijke informatie verstrekken omtrent de cursussen. U kunt zich direct inschrijven voor een of meerdere van onze cursussen. Deze avond vindt plaats in de Scholengemeenschap "De Ring van Putten", Groenewoudlaan 25 te Spijkenisse.


GAAT DE CURSUS DOOR???

De cursussen worden uitsluitend gestart bij voldoende deelname.  Als u zich heeft aangemeld voor een cursus en u heeft een éémalige machtiging afgegeven dan ontvangt  U via de mail van de VU De Kring bericht dat de cursus doorgaat. Ook als de cursus NIET doorgaat zult u door ons worden geïnformeerd.

CONTACT


  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cursusadministratie. Bij voorkeur vragen wij U dit te doen via ons mailadres : spijkenisse@volksuniversiteit.nl

Telefonisch contact op werkdagen: 06- 24 32 34 22 is ook mogelijk. Echter de telefoon is niet op alle tijdstippen van de dag bemand. Wij vragen u dan ook uw vragen bij voorkeur via de mail aan ons te stellen waarna wij u zo spoedig mogelijk zullen beantwoorden.

  Voor schriftelijk contact : Postbus 248, 3200 AE Spijkenisse.


LESMATERIAAL CURSUSSEN

Het lesboek/lesmateriaal voor de cursussen dient de cursist(e) zelf aan te schaffen. Indien de cursus doorgaat zult u op de eerste les avond door de docent(e) worden geïnformeerd welk lesboek gebruikt zal gaan worden. De docent(e) zal deze avond zorgdragen voor voldoende lesmateriaal voor de eerste cursus week. Het lesboek kunt u daarna aankopen/bestellen..

CURSUSBIJDRAGE EN HET DOORGAAN VAN DE CURSUS

De cursusbijdrage staat bij iedere cursus apart vermeld en geldt bij een minimaal aantal van 6 cursisten. De cursus kan met dit aantal inschrijvingen altijd van start. Een taalcursus waarbij het aantal inschrijvingen minder is dan 6, maar wel 4 of 5 kan alleen van start gaan als de deelnemers bereid zijn een hogere cursusbijdrage te betalen (er is dan immers vrijwel sprake van privéles) of door het aantal lessen te verlagen van 22 naar 20.

Bij de overige cursussen zal alleen sprake kunnen zijn van een hogere cursusbijdrage en derhalve niet een lager aantal lessen/bijeenkomsten.

Indien sprake is van een dergelijke situatie zal de hogere cursusprijs in overleg met de aangemelde cursisten vastgesteld worden.