ALGEMEEN TAALCURSUSSEN
De taalcursussen vormen van oudsher een belangrijk onderdeel van het cursuspakket dat wordt verzorgd door de Volksuniversiteit Spijkenisse.

In deze cursussen wordt gebruik gemaakt van lesmethoden die speciaal zijn ontwikkeld voor onderwijs aan volwassenen. De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk en zijn zo opgebouwd dat men zonder voorkennis van de taal kan beginnen. Het doel is om met plezier en inzet een taal te leren voor eigen gebruik.

De Volksuniversiteit verstrekt wel een certificaat na afloop van de cursus.

BASISCURSUSSEN
De meeste cursussen bestaan uit een keuze van enkele leerjaren. Het eerste jaar is echt voor beginners, er wordt van uitgegaan dat u over geen enkele voorkennis van de taal beschikt.
Heeft u vroeger voortgezet onderwijs gevolgd met de taal naar uw keuze, dan kunt u mogelijk instappen in het 2e leerjaar. In een gesprek met de docent(e), op de inschrijfavonden, kan worden overlegd op welk niveau u het beste kunt deelnemen. .

Voor alle cursussen dient u rekening te houden met ongeveer twee uur huiswerk per week. Na 4 jaar heeft u een niveau bereikt dat ongeveer gelijk is aan de MAVO.

CONVERSATIE/SPREEKVAARDIGHEIDSCURSUSSEN
U kunt deze cursussen alleen volgen als u eerst de basiscursussen heeft gevolgd of over voorkennis op bijv. MAVO niveau beschikt. In een gesprek met de docente, op de inschrijfavonden, kunt u overleggen of u met een conversatiecursus kunt starten.
Deelname aan deze cursussen is dus niet bedoeld voor beginners.