ARABISCH

Het Arabisch is een van de tien meest gesproken talen ter wereld. Het Arabische taalgebied is als het ware de culturele buurman van Europa. De Europese en Arabische talen en culturen hebben elkaar door de eeuwen heen over en weer beïnvloed. Zo vinden we in het Nederlands bijvoorbeeld de volgende uit het Arabisch overgenomen woorden : giraf, alcohol, fanfare en tas.
Het Arabisch is tegenwoordig ook een belangrijke taal in de maatschappelijke verhoudingen. Na het volgen van deze cursus kunt u met Arabisch-sprekenden taalkundig "uit de voeten".

1e jaar : 11 lessen in 2020
aanvang: donderdag 20.45 uur
docente: Mevr. I. Maes
eerste les: 1 oktober 2020

Deze cursus bestaat uit 11 lessen van 1½ uur en de prijs is € 132,50 (excl. boeken).

Bij voldoende belangstelling is een vervolg in 2020 met 11 lessen mogelijk met een cursusprijs van € 102,50 en geldt bij minimaal 6 deelnemers.
Zie bij algemene informatie : CURSUSBIJDRAGE en doorgaan cursus.

Locatie: Scholengemeenschap "De Ring van Putten"