BETALING

Betaling geschiedt middels het afgeven van een eenmalige machtiging. Deze machtiging verstrekt u via het inschrijfformulier. De uitvoering van de machtiging zal pas worden gedaan indien de cursus definitief doorgaat. Derhalve is CONTANT betalen NIET mogelijk.

Na inschrijving kunt u zonder kosten tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus afzeggen. Daarna wordt tot aanvang van de cursus € 15,= aan administratiekosten berekend.

Na aanvang van de cursus wordt GEEN cursusgeld terugbetaald. Het is wel mogelijk bij verhindering iemand anders aan de cursus te laten deelnemen