ENGELS
                                                         

Informatie over de cursussen Engels 1t/m6

Bij de cursussen Engels 1 t/m 6 maken we gebruik van het boek Fairway New. Deze methode bestaat uit 3 boeken, Fairway New 1 , Fairway New 2 en Fairway New 3 en leiden op tot respectievelijk het A1, A2 en B1 niveau van het Europees Referentie Kader.
Per cursus wordt de helft van het boek doorgewerkt. De cursussen zijn dus als volgt verdeeld

Engels 1 Fairway New 1 eerste gedeelte  
Engels 2 Fairway New 1 tweede gedeelte, (A1 beginners)
Engels 3 Fairway New 2 eerste gedeelte  
Engels 4 Fairway New 2 tweede gedeelte (A2 gevorderd)
Engels 5 Fairway New 3 eerste gedeelte,  
Engels 6 Fairway New 3 tweede gedeelte (B1 vergevorderd)

Als vervolg op het afgelopen seizoen, zal in het aankomende seizoen, bij voldoende aanmeldingen, de cursussen Engels 1,2,3 en 5 van start gaan.
   
Wat houden de niveaus in ?

Volgens het Europees Referentie Kader leidt het A niveau(A1 / A2) op tot basisgebruiker, dit niveau staat gelijk aan het einddiploma VMBO BB/KB en een gedeelte GL/TL.

Welke cursus kiest u ?

-  U heeft nooit Engels gehad, dan bent u een beginner en kiest u voor Engels 1
-  U heeft ooit Engels gehad, maar heel veel kennis is weggezakt en dit wilt u opfrissen, maar u wilt niet         helemaal opnieuw beginnen, dan kiest u Engels 2
-  U heeft een redelijke kennis van Engels maar er moet ook wat kennis weer opgefrist
   worden, kies dan Engels 3 -
- U bent gevorderd. Zie dan bij Course: Business English

Uiteraard is dit een globale indeling. Bent u niet zeker van uw niveau en welke cursus u wilt gaan doen, kom dan naar een van de informatieavonden 9 of 12 september. Op deze avond zijn de docenten aanwezig. U kunt dan de gebruikte boeken inzien en met de docenten overleggen welke cursus het beste bij u past. 
Wilt u een test doen om uw niveau te bepalen ? Ga dan naar de site van het Europees Referentie Kader (leerling). Daar vindt u alle informatie over de ERK niveaus en een test om uw niveau te bepalen.

Cursusaanbod

Engels                                                                                       

1e jaar          
aanvang: maandag 19.15 uur of 20.45 uur
(t.z.t. nader vast te stellen)
docente: Mevr. K. van der Linden
eerste les: 23 september 2019

2e jaar
aanvang: maandag 19.15 uur
docente: Mevr. I. Maes
eerste les: 23 september 2019

3e jaar
aanvang: maandag 19.15 uur
docente: Mevr. K. van der Linden
eerste les: 23 september 2019

5e jaar
aanvang: maandag 20.45 uur
docente: Mevr. K. van der Linden
eerste les: 23 september 2019


Engels spreekvaardigheid.

Het startniveau voor de cursus Engels spreekvaardigheid is A2+/B1 voor spreken en luisteren (Zie voor uitleg over de niveaus de site Europees Referentie Kader Engels).
Er wordt gedurende de cursus gewerkt naar het niveau B1/B2.

Tijdens de cursus zal het Engels gebruikt worden in diverse contexten, o.a. dagelijkse- of werksituaties, discussie en het onder woorden brengen van een mening etc., waardoor u uw woordenschat zult uitbreiden en vaardiger zal worden in het voeren van gesprekken.
De voertaal tijdens de cursus zal grotendeels Engels zijn.

Spreekvaardigheid
aanvang: maandagavond 20.45 uur
docente: Mevr. I. Maes
eerste les: 23 september 2019

Alle cursussen bestaan uit 22 lessen van 1½ uur en de prijs is € 209,= (excl. boeken ) en geldt bij minimaal 6 deelnemers. Zie bij algemene informatie : CURSUSBIJDRAGE en doorgaan cursus.


Locatie: Scholengemeenschap "De Ring van Putten"