LEZING DRINKWATERVOORZIENING – WERELDWIJD

De volgende punten zullen in een PowerPoint presentatie worden toegelicht: - Welke bedreigingen kent de drinkwatervoorziening? - Wat is van belang bij de productie van drinkwater, veilig voor de gezondheid? - Drinkwatervoorziening wereldwijd, ontwikkelingslanden platteland en grote steden, V.S.,
Singapore en Midden-Oosten en Australië. - Drinkwater in Nederland, hoofdpunten van wetgeving hier, in Europa en de VS - Praktijkvoorbeelden, met accent op productielocatie Berenplaat, waterbedrijf Evides
(de Berenplaat voorziet Europoort, Botlek, Westland, Voorne-Putten, Rotterdam-Zuid,
IJsselmonde en westelijke Hoeksewaard van drinkwater).

Datum :                woensdag 11 oktober 2017
duur:                     2 uur
aanvang:              19.30 - 21.30 uur
lezingbegeleider : Dhr. Ir. B. van der Meer
prijs:                     € 5,= incl koffie