NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN :
                                                         

Nederlands als tweede Taal (spreekvaardigheid)

Dit cursusjaar bieden wij als Volksuniversiteit wederom een cursus Nederlands voor Anderstaligen aan. Het gaat hierbij om een groep beginners op nivo A en een groep gevorderden op nivo B. In groep A beginnen we bij het begin, hoe begroeten we elkaar, hoe doen we boodschappen, waar wonen we en hoe. Aan het eind van 22 lessen kunnen we communiceren in simpele woorden en zinnen. Over onze familie, werk winkels en al wat ons bezig houdt in ons dagelijks leven.
Met groep B, de gevorderden, wordt dit allemaal uitgebreid, zodat de cursist een tekst uit bijvoorbeeld de krant kan lezen en begrijpen of een brief zelf kan schrijven. Ook zal een eenvoudig gesprek in de Nederlandse taal mogelijk zijn.

Let op.
Voorafgaand aan de cursus is er tijdens de informatiebijeenkomst een gesprek met de docent wenslijk mogelijk zodat het startniveau ingeschat kan worden. De bedoeling is dat wij met een beginnersgroep (A1) en een groep voor gevorderden (B1) gaan starten nadat de indeling naar niveau is gemaakt..
De informatieavonden worden gehouden op 9 en 12 september 2019 inlopend vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur eveneens in de school van de Ring van Putten.


Nederlands NT2 : niveau A1
Start: maandag 23 september 2019
duur: 20 lessen van 1 ½ uur
aanvang: 19.15 uur
docente: Mevr. F. Ideler
prijs: € 199,=

Nederlands NT2 : niveau B1
start: maandag 23 september 2018
duur: 20 lessen van 1 ½ uur
aanvang: 19.15 uur
docent: nog niet bekend
prijs: € 199,=

Alle cursussen bestaan uit 20 lessen van 1½ uur en de prijs is € 199,= (excl. boeken ) en geldt bij minimaal 6 deelnemers.
Zie bij algemene informatie : CURSUSBIJDRAGE en doorgaan cursus.

Grammatica (nieuw)

In het nieuwe seizoen start de Volksuniversiteit met een nieuwe cursus en wel de cursus :
Grammatica/woordenschat voor Anderstaligen.
Anderstaligen hebben via cursussen Nederlands geleerd. Ook al hebben ze hun diploma gehaald, ze ontdekken in de praktijk hoe lastig Nederlands is.
Misschien heeft u er de behoefte aan om u daar wat verder in te laten scholen. In 10 lessen van 1 uur komt er naast de woordenschat de grammatica aan bod. Hoe schrijven we de zinnen? Hoe vervoegen we de werkwoorden in tegenwoordige en verleden tijd?

start: maandag 13 januari 2020
duur: 10 lessen van 1 uur
aanvang: 21.00 uur
docente: Mevr. F. Ideler
prijs: € 85,=   

Nederlands Conversatie (nieuw)

In het nieuwe seizoen start de Volksuniversiteit met een nieuwe cursus en wel de cursus:
Conversatie voor Anderstaligen.
Anderstaligen lopen in de praktijk vaak tegen problemen aan op het gebied van conversatie. De angst is vaak aanwezig: Zeg ik het eigenlijk wel goed of hoe zeg je dat nou eigenlijk? In een veilige omgeving oefenen kan daarvoor een prima oplossing zijn. Elke week, 10 weken lang , wordt er een uur met elkaar gesproken. Die oefening moet een basis worden, wat spreken op straat of op je werk makkelijker maakt.

start: maandag 23 september 2019
duur: 10 lessen van 1 uur
aanvang: 21.00 uur
docente: Mevr. F. Ideler
prijs: € 85,=

Dit geldt bij minimaal 6 deelnemers.
Zie bij algemene informatie : CURSUSBIJDRAGE en doorgaan cursus.

                                                                                                         

Locatie: Scholengemeenschap "De Ring van Putten"