NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS :
                                                         

UITSPRAAK EN WERKWOORDSVORMEN (Nederlands)

Het is algemeen bekend dat het Nederlands een moeilijke taal is om te spreken. Het doel van de cursus is om de UITSPRAAK te verbeteren. Samen en om de beurt worden eenvoudige stukjes gelezen. Daarbij wordt nadrukkelijk gelet op de uitspraak. Iedere les wordt ook een kort verhaal verteld en wie dat wil mag dat navertellen. Uiteraard wordt ook daarbij gelet op het gebruik van het Nederlands. Als huiswerk krijgt u woorden mee die in de klas al zijn geoefend. U dient om aan de cursus te kunnen deelnemen wel Nederlands te kunnen lezen. Elke les wordt afgesloten met het bespreken van werkwoordsvormen. Bijvoorbeeld : in welke tijd staat de zin?? Wanneer schrijven we een d of een t en waarom?

start:           maandag 24 septemeber 2018
duur:          12 lessen van 1½ uur
aanvang:    19.15 uur
docent:       Dhr. C. van Veen

Deze cursus bestaat uit  12 lessen van 1½ uur en de prijs is  € 109,= (excl. boeken). Bij voldoende belangstelling is een vervolg in 2019 met 10 lessen mogelijk met een cursusprijs van € 69,=
                                                                                                                         

Nederlands als tweede Taal (spreekvaarvaardigheid)

Tijdens de cursus oefen je met Nederlands lezen, luisteren en vooral spreken. Verschillende thema's, zoals vrije tijd, werk, opleidingen, gezondheid en wonen in Nederland, komen voorbij. Het is de bedoeling dat je in tweetallen en in de groep spreekt over deze thema's en daarbij is er extra aandacht voor het opbouwen van een woordenschat en het leren en toepassen van uitdrukkingen.

Let op. Voorafgaand aan de cursus is er tijdens de informatiebijeenkomst een gesprek met de docent zodat het startniveau ingeschat kan worden. Bij voldoende deelname zullen er twee groepen starten. Een beginnersgroep (A1-A2) en een groep voor gevorderden (B1).
De informatieavonden worden gehouden op 10 en 13 september 2018 vanaf 19.00 uur

start:          maandag 24 september 2018
duur:        12 lessen van 1 ½ uur
aanvang:  20.45 uur
docent:     Mevr. F. Jansen
prijs:         € 109,=

start:         maandag 24 september 2018
duur:         12 lessen van 1 ½ uur
aanvang:   19.15 uur
docent:      Mevr. S. Rumanah - Plugge
prijs:          € 109,=

Geheel toevoegen:

start:          donderdag 27 september 2018
duur:         12 lessen van 1 ½ uur
aanvang:   19.15 uur
docent:      nog niet bekend
prijs:          € 109,=


                                                                                                                     

Locatie: Scholengemeenschap "De Ring van Putten"