KENNISMAKEN MET N.L.P.

Neuro Linguistisch Programmeren is een praktische vorm van psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie.
De grondleggers : Dr. Richard Bandler en John Grinder. Hoe werkt het?
Ons gedrag wordt bepaald door neurologische processen in ons brein. Die processen ordenen we door middel van taal. We kunnen de processen zo organiseren dat gewenst gedrag bereikt wordt.
Wat kan ik er mee?
U wordt zich meer bewust van hoe u denkt, voelt en doet. De wisselwerking tussen gedachten, gedrag en gevoel kunt u positief beïnvloeden.

cursusdatata:
donderdag 26 september 2019;
verder op 3,10,17 oktober;14,21 en 28
november en 12 december 2019
duur: 8 lessen van 1½ uur
aanvang: 19.30 uur
docente: Mevr. J. Siebeler
prijs: € 125,=Dit geldt bij minimaal 6 deelnemers.
Zie bij algemene informatie : CURSUSBIJDRAGE en doorgaan cursus.

Locatie: Scholengemeenschap "De Ring van Putten"