POOLS    
                                                   

Nederlands voor Polen

1e jaar (11 lessen in 2019)
aanvang: maandag 19.15 uur
docente: Mevr. A. Golebiowska- Groeneboom
eerste les : 23 september 2019

Pools voor Nederlanders

1e jaar (11 lessen in 2019)
aanvang: maandag 20.45 uur
docente: Mevr. A. Golebiowska-
Groeneboom
eerste les : 23 september 2019

Deze cursussen bestaan uit 11 lessen van 1½ uur en de prijs is € 129,= (excl. boeken).Bij voldoende belangstelling is een vervolg in 2020 met 11 lessen mogelijk met een cursusprijs van € 98,= en geldt bij minimaal 6 deelnemers. Zie bij algemene informatie : CURSUSBIJDRAGE en doorgaan cursus.

Locatie: Scholengemeenschap "De Ring van Putten"