Filosofie : Denken over de Mens en het Goede


Cursus Filosofie Denken over de Mens en het Goede Waar het in filosofie om draait: om niet vast te zitten aan één bepaalde zienswijze, maar om open te staan voor andere perspectieven.
Leren filosoferen betekent de vaardigheid ontwikkelen om de wereld vanuit verschillende invalshoeken en met telkens een andere „bril‟ op te (be)zien.
Filosoferen begint met vragen stellen en brengt ons bij verwondering en twijfel. Juist omdat filosofische vragen ruimte laten voor meerdere antwoorden, leiden ze gemakkelijk van een gesprek tot diepgaande dialoog.
In deze cursus Filosofie „Denken over de Mens en het Goede‟ worden deelnemers uitgedaagd om bij zichzelf te komen door houvast te krijgen op hedendaagse vraagstukken, die in onze complexe wereld voor ons liggen. Met de onderliggende vraag wie je aan het denken zet? Jezelf of de ander of beiden, treden we filosofische vragen tegemoet, waarop geen simpel antwoord bestaat.
Afwisselend worden theorie en praktijk ingezet om de vaardigheden te oefenen. Met verwondering als rode draad maken we ons met verschillende denkers en hun denkgereedschappen tot onze eigen visie. Vormgeven aan een bewustwordingsproces dat ons leert dat we mogen en kunnen kiezen betekent een levenslang profijt als mens, die zichzelf en anderen liefheeft en wordend rijk groeit.
Aan het einde van de cursus is het mogelijk vrijblijvend deel te nemen aan een Filosofische excursie. Nadere informatie en datum wordt in de loop van de cursus bekend gemaakt door de docent Ellen de Nood, zij studeerde filosofie bij Tilburg University, Erasmus Rotterdam en Vrije Hogeschool in Dornach in Zwitserland.                                            

Cursusinhoud
1. Vrije Wil en determinatie
2. Vrijheid en verantwoordelijkheid
3. Redenen voor ethiek
4. Waarheid en ethiek
5. Wat is goed en gelukkig (van) ethiek?

Cursusbegeleidster : Mevr. E. de Nood
Duur : 5 bijeenkomsten van 2 uur (19.30 uur -21.30 uur )
Data : Donderdagen 9, 23 januari ; 6 februari 2020 en nog 2 data nader te bepalen.
Prijs : € 115,= en geldt bij minimaal 6 deelnemers.

Zie bij algemene informatie : CURSUSBIJDRAGE en doorgaan cursus.

Locatie: Scholengemeenschap "De Ring van Putten"